Implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura

Completare informatii de interes referitoare la implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura (O.U.G. 130/2021 si O.U.G. 131/2021)

Avand in vedere obligativitatea de raportare a facturiilor electronice in contextul O.U.G. 131/2021, pentru selectia corecta a codului privind categoria de TVA (BT-95, BT-102, BT-118, BT-151 ), in conditia in care TVA este supusa regimului special al marjei pentru agentii de turism, urmatoarele recomandari sunt aplicabile:

  • codul categoriei de TVA (BT-95, BT-102, BT-118, BT-151 ) = E
  • si

  • codul motivului scutirii de TVA (BT-121) = VATEX-EU-309 (Exempt based on article 309 of Council Directive 2006/112/EC Travel agents performed outside of EU.)

Se va avea in vedere si regula (BR-RO-060) publicata la nivelul Specificatiilor tehnice si de utilizare a elementelor de baza ale facturii electronice – RO_CIUS, ce prevede completarea campului BT-22 cu un text relevant.

BR-E-10
O detaliere a TVA (BG-23) cu codul categoriei de TVA (BT-118) Scutit de TVA trebuie sa aiba un cod al motivului scutirii de TVA (BT-121) sau un text cu motivul scutirii de TVA (BT-120).

Pentru livrarea efectuata de persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, urmatoarea recomandare de completare este necesara:

  • codul categoriei de TVA (BT-95, BT-102, BT-118, BT-151 ) = O
  • si

  • codul motivului scutirii de TVA (BT-121) = VATEX-EU-O (Not subject to VAT )

BR-O-10
Codul motivului scutirii se utilizeaza doar impreuna cu codul categoriei de TVA = O.

Se poate avea in vedere si regula (BR-RO-060) publicata la nivelul Specificatiilor tehnice si de utilizare a elementelor de baza ale facturii electronice – RO_CIUS, ce prevede posibilitatea completarii campului BT-22 cu un text relevant, pentru situatia prevazuta poate contine inclusiv o trimitere la aplicabilitatea ART. 310 – Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici.

Sursa: anaf.ro