Implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura

Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura a fost creat in vederea punerii la dispozitia operatorilor economici a unui serviciu electronic pentru emiterea si primirea facturilor.
Sistemul contribuie la sustinerea unui mediu fiscal eficient, transparent si echitabil si la tranzitia catre o metoda de lucru bazata pe instrumente digitale, nu pe hârtii, raspunzând evolutiilor tehnologice si cerintelor mediului de afaceri.
Standardizarea sistemului de facturare electronica la nivel international are beneficii semnificative in ceea ce priveste functionarea economiilor, impactul asupra mediului si reducerea sarcinilor administrative.
Procedura de utilizare şi functionare a sistemului RO e-Factura si documentatia tehnica sunt disponibile pe sectiunile dedicate ale paginilor web ale Ministerului Finantelor si ANAF, respectiv mfinante.gov.ro/web/efactura.

Sistemul RO e-Factura poate fi accesat utilizand credentiale pentru Spatiului Privat Virtual (SPV).
Factura electronica este factura emisa, transmisa si primita intr-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronica si automata de catre sistemul RO e-Factura.
In vederea transmiterii/primirii facturii electronice, emitentul/destinatarul utilizeaza mijloacele de comunicare electronica pentru accesarea SPV, pentru:

 

a) interconectarea aplicatiei disponibile la nivelul emitentului cu sistemul RO e- Factura, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
b) utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie in mod gratuit de catre Ministerul Finantelor.
In urma transmiterii facturii electronice, sistemul RO e-Factura atribuie automat un numar de identificare, utilizat ca referinta in cadrul proceselor si operatiunilor specifice sistemului.

 

Facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice se aplica in cazul existentei unei relatii intre un operator economic şi autoritati/entitati contractante (relatia business-to-government – B2G), in situatia in care operatorii economici opteaza pentru utilizarea sistemului national RO e-Factura.Destinatarul (in relatia B2G) facturii electronice are urmatoarele obligatii:

a) sa primeasca şi sa descarce factura electronica prin intermediul sistemului national privind factura electronica RO e-Factura;
b) sa prelucreze factura electronica;
c) sa verifice legalitatea, conformitatea şi regularitatea facturii electronice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Destinatarii facturilor electronice emise in relatia B2G care nu dispun de o aplicatie de conversie pot utiliza aplicatia informatica pusa la dispozitie de Ministerul Finantelor, prin Centrul National pentru Informatii Financiare mfinante.gov.ro/web/efactura/informatii-tehnice.

Facturarea electronica in relatia comerciala dintre doi operatori economici
In relatia comerciala dintre doi operatori economici (relatia business-to-business – B2B), emitentul facturii electronice poate opta pentru transmiterea acesteia catre destinatar utilizând sistemul RO e-Factura, prin inregistrarea in Registrul RO e- Factura, disponibil pe site-ul ANAF la sectiunea Servicii online – Registre. Formularul 084 Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e- Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura se completeaza si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii, de catre operatorul economic sau de imputernicitul/reprezentantul legal/ reprezentantul fiscal al acestuia, dupa caz. Pentru a facilita procesul de completare si transmitere, acest formular a fost creat in varianta web (prin intermediul SPV).
Procedura privind organizarea şi inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura este disponibila pe sectiunile dedicate ale paginilor web MF si ANAF, respectiv mfinante.gov.ro/web/efactura.
Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, prin depunerea formularului 084, este inscris in Registrul RO e-Factura incepând cu data de 1 a lunii urmatoare exercitarii optiunii. De la momentul inscrierii in Registrul RO e-Factura, emitentul dobândeste si calitatea de destinatar, in conditiile legii.
Potrivit OUG nr. 130/2021, au fost stabilite urmatoarele termene privind facturarea electronica de catre firmele care comercializeaza produse considerate cu risc fiscal ridicat:
– in intervalul 1 aprilie – 30 iunie 2022 firmele pot – daca doresc – sa transmita facturile emise in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, indiferent daca destinatarii sunt sau nu inregistrati in Registrul RO e-Factura;
– incepând cu data de 1 iulie 2022 aceste firme sunt obligate sa transmita facturile emise in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, indiferent daca destinatarii sunt sau nu inregistrati in Registrul RO e-Factura.

 

Prin OPANAF nr. 12/2022 au fost reglementate categoriile de produse si bunuri, respectiv grupele si codurile NC, considerate cu risc fiscal, lista ce va fi reevaluata periodic conform prevederilor OUG nr. 13/2021. Va rugam sa gasiti mai multe informatii in anexa la prezentul comunicat.

 

O alta masura luata a fost introducerea obligatiei unitatilor afiliate de a transmite facturile emise catre titularii voucherelor de vacanta si in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, incepând cu data de 1 aprilie 2022. Aceasta obligatie a fost instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 131/2021.

 

Pentru a facilita depunerea de catre unitatile afiliate a facturilor electronice, va rugam sa parcurgeti anexa la prezentul comunicat ce contine informatiile tehnice necesare.
Precizam ca inscrierea la nivelul facturii electronice a CNP-ului este obligatorie, pentru indentificarea cumparatorului ce utilizeaza ca metoda de plata: voucher de vacanta.
Demersul va avea impact asupra eficientizarii colectarii impozitelor si taxelor, vizând in principal prevenirea/combaterea evaziunii fiscale si imbunatatirea consolidarea gradului de colectare a TVA.

 

Sursa: anaf.ro