Procedura de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, precum si de primire si descarcare a facturii electronice de catre destinatarii facturii electronice emise in relatia B2G in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura

 

In baza prevederilor art. 3 alin. (4) si art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. — (1) Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura este disponibil in sistemul informatic Spatiul privat virtual, denumit in continuare SPV. Operatorii economici care se inregistreaza in SPV pentru utilizarea sistemului RO e-Factura se supun prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Se aproba Procedura de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, precum si de primire si descarcare a facturii electronice de catre destinatarii facturii electronice emise in relatia B2G in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor,
Dan Vilceanu

Bucuresti, 5 noiembrie 2021.
Nr. 1.365.

PROCEDURA
de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, precum si de primire si descarcare a facturii electronice de catre destinatarii facturii electronice emise in relatia B2G in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura

ARTICOLUL 1
Dispozitii generale

(1) Prezenta procedura stabileste cadrul de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica
RO e-Factura, denumit in continuare sistemul RO e-Factura, precum si de primire si descarcare a facturii electronice de catre destinatarii facturii electronice emise in relatia B2G in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.
(2) Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura reprezinta ansamblul de principii, reguli si aplicatii informatice avand drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice reglementate la nivel national, stocarea prin mijloace electronice a facturilor si transmiterea catre destinatar.
(3) Sistemul RO e-Factura este creat, dezvoltat si administrat de catre Ministerul Finantelor, prin Centrul National de Informatii Financiare.
(4) Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in Spatiul privat virtual (SPV) in nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin imputernicit, cu respectarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In vederea utilizarii sistemului RO e-Factura in relatia B2B, emitentul si destinatarul trebuie sa fie inregistrati in Registrul RO e-Factura.
(6) Autoritatile si entitatile contractante prevazute la art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea trebuie sa fie inregistrate in Registrul entitatilor publice, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entitatilor publice si registrul altor entitati, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 2
Pregatirea si transmiterea facturii electronice

(1) Emitentul facturii electronice pregateste fisierul corespunzator facturii electronice in format XML, conform
documentatiei tehnice publicate in sectiunea dedicata RO e-Factura disponibila pe portalul Ministerului Finantelor, respectiv Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Fisierul XML trebuie sa respecte standardul european EN 16931 (model semantic de baza al facturii electronice) si regulile nationale RO-CIUS prevazute in legislatia specifica.
(2) In vederea transmiterii facturii electronice, emitentul utilizeaza mijloacele de identificare electronica pentru accesarea SPV, pentru:
a) interconectarea aplicatiei disponibile la nivelul emitentului cu sistemul RO e-Factura, utilizand o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
b) utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie in mod gratuit de catre Ministerul Finantelor.
(3) Documentatia tehnica pentru microserviciile si aplicatiile prevazute la alin. (2) este disponibila la adresa web www.efactura.mfinante.ro.
(4) In urma transmiterii facturii electronice, sistemul RO e-Factura atribuie automat un numar de identificare, utilizat ca referinta in cadrul proceselor si operatiunilor specifice sistemului.

ARTICOLUL 3
Verificarea facturii electronice

(1) Verificarea facturii electronice are drept scop respectarea structurii acesteia, a autenticitatii originii privind identitatea emitentului, precum si a integritatii continutului dupa ministrul finantelor emite urmatorul ordin: transmiterea fisierului corespunzator facturii electronice, fara a include verificarea realitatii tranzactiilor dintre emitentul si destinatarul facturii electronice.
(2) Dupa transmiterea facturii electronice, sistemul RO e-Factura efectueaza urmatoarele operatiuni, in mod automat, asupra fisierului in format XML, dupa cum urmeaza:
a) verificari si validari privind structura si sintaxa;
b) verificari semantice.
Dupa efectuarea acestor operatiuni se genereaza un mesaj automat de raspuns.
(3) In situatia in care drept urmare a operatiunilor prevazute la alin. (2) nu sunt identificate erori, se aplica semnatura electronica a Ministerului Finantelor care atesta primirea facturii electronice in sistemul RO e-Factura. Exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML insotit de semnatura electronica a Ministerului Finantelor, care este pus la dispozitia emitentului, respectiv destinatarului, in sistemul RO e-Factura, sub forma unui fisier arhiva de tip zip.
(4) In situatia in care drept urmare a operatiunilor prevazute la alin. (2) sunt identificate erori, factura electronica nu se considera transmisa in sistem, respectiv nu este primita de catre destinatar, emitentul primind un fisier de tip XML ce contine erorile identificate, insotit de semnatura electronica a Ministerului Finantelor, sub forma unui fisier arhiva de tip zip.
(5) Dupa corectarea erorilor identificate, potrivit alin. (4), emitentul transmite factura electronica in sistemul RO e-Factura.
(6) Pe toata perioada verificarilor automate, emitentul poate interoga in sistem starea fisierului transmis.
(7) Dupa efectuarea verificarilor automate, fisierele prevazute la alin. (3) si (4) vor fi disponibile in sistem pentru descarcare.

ARTICOLUL 4
Primirea si descarcarea facturii electronice de catre destinatariifacturilor electronice emise in relatia B2B

(1) In vederea primirii si descarcarii facturii electronice, destinatarul utilizeaza mijloacele de identificare electronica pentru accesarea SPV, pentru:
a) interconectarea aplicatiei disponibile la nivelul destinatarului cu sistemul RO e-Factura, utilizand o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
b) utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie in mod gratuit de catre Ministerul Finantelor.
(2) Documentatia tehnica pentru microserviciile si aplicatiile prevazute la alin. (1) este disponibila la adresa web www.efactura.mfinante.ro.

ARTICOLUL 5
Primirea si descarcarea facturii electronice de catre destinatarii facturilor electronice emise in relatia B2G

(1) Autoritatile si entitatile contractante prevazute la art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021, in calitate de destinatari ai facturii electronice emise in relatia B2G, au obligatia sa primeasca si sa descarce factura electronica, prin accesarea „Punctului Unic de Acces” de pe site-ul Ministerului Finantelor — Sistemul national de raportare Forexebug, sectiunea „Vizualizare rapoarte” — „Facturi electronice”.
(2) Primirea si descarcarea facturii electronice emise in relatia B2G potrivit alin. (1) pot fi efectuate numai de catre persoanele inrolate cu rol de vizualizare rapoarte in sistemul national de raportare al Ministerului Finantelor, potrivit procedurii prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare — Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Documentatia tehnica privind microserviciile si alte aplicatii este disponibila la adresa web www.efactura.mfinante.ro.
(4) Aplicatia de conversie prevazuta la art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 este pusa la dispozitie de catre Ministerul Finantelor, prin Centrul National pentru Informatii Financiare, la adresa web www.efactura.mfinante.ro.

ARTICOLUL 6
Corectia facturii electronice

(1) In situatia unei facturi electronice emise in relatia B2B asupra careia destinatarul are obiectii, acesta instiinteaza
emitentul facturii electronice inclusiv in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, prin transmiterea unui mesaj, respectand structura publicata in documentatia tehnica prevazuta la art. 4 alin. (2).
(2) In situatia unei facturi electronice emise in relatia B2G asupra careia destinatarul are obiectii, acesta instiinteaza emitentul facturii electronice inclusiv prin intermediul sistemului national de raportare — Forexebug, prin transmiterea unui mesaj, respectand structura publicata in documentatia tehnica prevazuta la art. 5 alin. (3).
(3) Factura electronica comunicata destinatarului nu se poate returna in sistemul RO e-Factura.
(4) Corectia facturii electronice comunicate destinatarului in sistemul RO e-Factura se efectueaza conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Factura electronica corectata se transmite in cadrul aceluiasi sistem RO e-Factura.

ARTICOLUL 7
Notificarea emitentului si destinatarului privind factura electronica

(1) Pentru fisierele nedescarcate prevazute la art. 3 alin. (3) si (4), precum si pentru mesaje transmise de catre destinatar si nedescarcate de catre emitent, se transmit notificari in ziua urmatoare publicarii fisierelor nedescarcate, in mod automat.
Notificarile sunt transmise la adresele de posta electronica completate in SPV de catre reprezentantii emitentului, daca a fost exprimata optiunea in acest sens.
(2) Pentru fisierele corespunzatoare facturilor primite si nedescarcate de catre destinatar prevazute la art. 4 si 5, se
transmit notificari in ziua urmatoare publicarii fisierelor nedescarcate, in mod automat. Notificarile sunt transmise la adresele de posta electronica completate in SPV de catre reprezentantii destinatarului, daca a fost exprimata optiunea in acest sens.

ARTICOLUL 8
Disponibilitatea pentru descarcarea facturii electronice in sistemul RO e-Factura

(1) Data comunicarii facturii electronice catre destinatar se considera data la care factura electronica este disponibila acestuia pentru descarcare din sistemul RO e-Factura.
(2) Fisierele corespunzatoare facturii electronice in format XML si mesajele de eroare sunt disponibile pentru descarcare 60 de zile de la momentul publicarii in sistem, iar ulterior vor fi arhivate electronic in conformitate cu prevederile legale in vigoare si eliberate la cerere.

 

Sursa: mfinante.gov.ro